Homeopatický liek

25.01.2014 16:05

Homeopatické lieky sa vyrábajú z najrôznejších látok. Môže sa jednať o minerály, časti rastlín alebo aj živočíchov. Tieto lieky sa vyrábajú špeciálnym postupom, ktorého základom sú potenciácia a dynamizácia. V našich končinách si ich môžeme kúpiť vo forme tabliet (najčastejšie polykomponenty), globuliek alebo granuliek.

Pri výrobe homeopatického lieku sa z pôvodnej látky, akou môže byť minerál, rastlina či živočích vyrobí tzv. materská tinktúra, ktorá sa získava maceráciou základnej látky v alkohole. Nerozpustné látky sa používajú vo svojej pôvodnej forme, pričom prvé tri potencie sa nezískavajú riedením vo vode, ale trením v mliečnom cukre.

Ďalej sa postupuje tak, že sa táto tinktúra riedi vodou = potencuje. Znižovaním obsahu pôvodnej látky sa znižuje aj toxický účinok na náš organizmus. Vždy po zriedení sa ale musí vznikajúci homeopatický liek dynamizovať. To znamená, že celá nádoba, v ktorej sa liek pripravuje sa búcha o podložku, pričom vo vode prebieha vírenie. Táto časť celého postupu je veľmi dôležitá, pretože práve vďaka dynamizácií si liek zachováva, respektíve ešte zvyšuje svoj liečebný účinok. Proces potenciácie a následnej dynamizácie sa pri výrobe homeopatického lieku opakuje.

Základom výroby homeopatických liekov je voda. Tá má zvláštnu a úžasnú schopnosť „zapamätania si“ určitej informácie. V kroku potenciácie vždy rozriedime vznikajúci homeopatický  liek vo vode.  V kroku dynamizácie jej potom odovzdávame informáciu o pôvodnej látke, z ktorej je liek vyrábaný.

V záverečnom riedení sa namiesto vody použije vyskopercentný alkohol, ktorý sa potom nanáša na nosiče, čo môžu byť tablety alebo najčastejšie používané laktózové granulky či globulky a výsledkom je homeopatický liek.