Homeopatická detoxikácia

Následky očkovania

Detoxikácia organizmu, ak sa objavia následky očkovania (postvakcinačného syndrómu), vedľajších účinkov liekov

Očkovanie je v poslednom období mimoriadne spomínaná téma. Zo všetkých strán počúvame protichodné názory. Jeden aj druhý tábor straší následkami a rodič sa nachádza v mimoriadne náročnej situácii. Ak nie ste člověk, ktorý má na starosti štúdiu zaoberajúcu sa danou problematikou, k relevantným informáciám sa jednoducho nedopátrate. V tom prípade Vám zostáva jediná správna možnosť:  rozhodnite sa na základe vlastnej intuície. Urobte to, čo v tejto chvíli považujete za správne a pre svoje dieťa najlepšie.

Ak ste sa rozhodli pre očkovanie, existuje homeopatické riešenie na minimalizáciu možných následkov. Samozrejme, ako nič na tomto svete, ani toto riešenie nie je 100%.

V každom prípade sa nedoporučuje po očkovaní podávať lieky na zrážanie teploty. Existuje opodstatnené podozrenie, že kombinácia týchto liekov spolu s vakcínou je zodpovedná za väčšinu poškodení po očkovaní.

OckovanieAk ste už zaočkovali a máte podozrenie, že sa u Vášho dieťaťa objavil tzv. post-vakcinačný syndróm (vakcinóza), tj. nežiadúce účinky po očkovaní, aj v tomto prípade sa dajú následky homeopaticky zmierniť. Pod dohľadom skúseného homeopata sa podávajú potencované vakcíny, prípadne indikované homeopatické lieky.

Podobným spôsobom sa postupuje ak k poškodeniu došlo po podaní niektorých liekov.

Ak máte záujem o homeopatickú pomoc počas alebo po očkovaní alebo potrebujete zmierniť následky, napíšte na mail: holla.pavlina@gmail.com